İDRAR SEDİMENT?/font>

URINE SEDIMENT

HARN SEDIMENT
Mikroskobik İnceleme Atlas?/font> Atlas of Microscopic Examination Mikroskopischer Untersuchungs Atlas
     

 Türkçe

English

Deutsch

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvar?İdrar Birimi

Dokuz Eylul University Medical School Central Laboratory Urine Unit

Dokuz Eylül Universitaet Medizinische Fakultaet Zentral Labor Harnanalysen Abteilung

     
     
     
Kişi bu siteyi ziyaret etti Person surfed this site Person surfed this site