İDRAR SEDİMENTİ

              Mikroskobik İnceleme Atlası

Organik Sediment İnorganik Sediment
Hücreler Kristaller
Silendirler Diğerleri
Mikroorganizma ve Parazitler
Diğerleri

[Giriş] [Böbrekler ve idrar] [İdrar Örneği Toplama] [Sediment Hazırlama] [Sediment İnceleme] [Tüm Foto İndexi]

[İlginç Olgular] [Tanıyabildiniz mi?] [Kendinizi Test Edin] [Referanslar] [Katkısı Bulunanlar] [Atlas Hakkında]

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı İdrar Birimi