MUSTAFA ALTINIŞIK

Home Otobiyografim Soyagacim Fotograf albümüm Egitimim Yayin listem Favorilerim Sunularim Kaynaklarim Seçtiklerim Ilgi alanlarim Paylastiklarim Mizah Siir Defterim Baglantilar Iletisim Geri Bildirimler

 

Home
Otobiyografim
Soyagacim
Fotograf albümüm
Egitimim
Yayin listem
Favorilerim
Sunularim
Kaynaklarim
Seçtiklerim
Ilgi alanlarim
Paylastiklarim
Mizah
Siir Defterim
Baglantilar
Iletisim
Geri Bildirimler

 

 

 

Aşağıda internetten ve bana gelenlerden seçtiğim ve yararlandığım bazı bilgi kaynaklarının kısa yollarını  bulacaksınız. Kaynak sahiplerine paylaşımları için çok teşekkürler. Sizler de paylaşmak istediğiniz bilgi kaynaklarını gönderirseniz buraya kopyalayabilirim. İstediğiniz bilgi kaynağını mouse'un sağ tuşu > hedefi farklı kaydet yoluyla bilgisayarınıza indirip izleyebilirsiniz.

Adobe Acrobat Reader programı olmayanlar, Adobe PDF formatındaki belgeleri,  aşağıdaki resme tıklayarak programı indirebilirler.

 

 

EZOP MASALLARI

Online Üniversite'de Mr. Nick Frasier'in Atom Fiziği (Atomic Physics) kaynakları Atomic Physics) kaynakları

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Göksel KITER'in Çeşitli Konulardaki Sunuları

Göğüs hastalıklarında hastaya genel yaklaşım, öykü alma ve fizik muayene

Astım Ve Rinit

Etkin Sunum Yöntemleri

Kişisel Gelişim

Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ)

Uçmaya Elverişlilik

Sarkoidoz Tanısında Yenilikler: Göksel KITER

 

ADÜTF 5.Sınıf Öğrencisi Sayın Zekiye Kabaş'ın Staj Projesi ile İlgili Sunumu

Ankara Üniversitesi Beslenme Diyetetik Bölümü Öğrencisi Sayın Naile Faideci'nin Olgu Sunumu: Çocukluk Dönemi Başlangıçlı Mitokondriyal Hastalık Olgusu

 

UTEK 2010 VI. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 2-5 Haziran 2010
1. Gün

1. Oturum: Stewart Menin Sunusu: Kompleksite Kuramının Eğitimdeki Yeri

2. Oturum: Eğitim Politikaları ve Kriz Yönetimi

" Eğitim Politikaları ve Kriz Yönetimi" Paneli: Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa ALTINIŞIK  

 

Hakan Abacıoğlu Sunusu: Kurumsallaşma ve Akademik Ozerklik

Şükrü Hatun Sunusu: Tam Gün Yasasının Tıp Eğitimi Üzerine Olası Etkileri

Figen Doran Sunusu: Tıp Fakültelerinde Kriz Yönetimi

Serhat Bor Sunusu: Tıp Fakültelerinde Krizin Öğretim Üyesi Boyutu (norm kadro, rotasyon, atama ve yükseltme kriterleri)

 

2. Gün

1.Oturum: Klinikte Eğitim

Yeşim Şenol Sunusu: Klinikte Öğrenme ve Öğrenmenin Doğası

A. Devrim Başterzi Sunusu: Klinikte Performans Değerlendirme

Mustafa Karahan Sunusu: Hastabaşı Eğitim İçin Pratik İpuçları

2. Oturum: Uzmanlık Eğitimi

Oya İtil Sunusu: Tıpta UzmanlıkEğitimi

Semih Aydoğdu Sunusu: Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi

3. Oturum: Bildiriler

1-İnsan Bilimlerinde Tıp ya da Tıp, Kültür, Sanat: Adnan Menderes Deneyimi

2-Sağlık Hizmetleriyle Tanışma ve Topluma Uyum Aile Çalışması Modülü

3-Tıp Eğitimi Müfredatlarında Erken Klinik Temas

4-Öğrenme Yaklaşımları ve Probleme Dayalı Öğrenim Memnuniyeti Arasındaki İlişki

5-Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Öğretimle Yönlendirmenin Metabilişsel Farkındalığa Etkisi

6-Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Sürdürülen İletişim Becerileri Eğitiminde Görev Alan Standardize Hastaların Performansına İlişkin Öğrenci Görüşleri

7-Tıbbi Beceri Uygulamalarında Cerrahpaşa tıp Fakültesi Deneyimi

8-Asistan-Öğrenci Akran Eğitim Modeli Geliştirilmesi 

9-Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Müfredat Eğitimi Çalışmaları

10-Tıp Eğitimi Sürecinde Mesleksel Tutumlar

11-Tıp Öğrencileri Psikodrama Çalışmasında Neler Kazanabilir

12-Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Duygu Durumları

13-Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Eğitim, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

14-GATA Hemşirelik Yüksek Okulu

15-1990'lı Yıllardan Günümüze Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi

3.Oturum: Öğrenci Paneli

Ceren Şen Sunusu: Tıp Eğitiminde Öğrencinin Yeri

Gizem Tomaşan Sunusu: Akreditasyonda Öğrenci Rolü

Boran Yavuz Sunusu: TurkMSIC ve Tıp Eğitimi

Ersin Baltacı Sunusu: MaSCo (Marmara Student Congress)

Musa Yılanlı Sunusu: Öğrenci Gözüyle Tıp Eğitimi

3. Gün

1.Oturum: Tıp Eğitimi Anabilim Dallarının Bugünü ve Geleceği

Güldal İzbırak Sunusu: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi TEAD

Sema Özan Sunusu: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi TEAD

Zeynep Baykan Sunusu: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi TEAD

Özlem Sarıkaya Sunusu: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi TEAD

Erol Gürpınar Sunusu: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi TEAD

2. Oturum: Eğitimde Liderlik

Stewart Menin Sunusu

3. Oturum

Bildiriler

1-Öz değerlendirme, Staj Notu ve Akran Değerlendirmesi

2- Kapatılma Süreci ve Sonrasında Tıp Eğitimi Anabilim Dalları

3-Tıp Eğitimcileri İçin Ulusal Yetkinlikler Çerçevesi

4-Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programı

5-Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İlk Üç Sınıfı Öğrencilerinin Gözüyle PDÖ Oturumlarının Analizi

6-Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Müfredat Yazılımı Geliştirme Programı

7-Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programının Topluma Yönelik Özellikleri

8-Kavram Haritalarını Önemseme Ölçeği

9-PDÖ'de Öğrenci ve Öğretim Üyesi Geribildirimleri

10-Son Sınıf Tıp öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliliği

11-Ulusal Çekirdek Eğitim Programına Uygun Olarak Yeniden Düzenlenen Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

4. Oturum: Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Akreditasyon

İskender Sayek Sunusu

Sayın Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver DURAN'ın Tıp-Sağlık Bilimleri Konseyi 9 Nisan 2010 Afyon Kocatepe Üniversitesi toplantısı sunuları 

Trakya Üniversitesi ve Balkanlar:

 

Üniversitelerde Araştırma: 

İnternetten seçtiğim ve yararlandığım bazı kaynaklar

Tip 2 Diyabet İçin Global Rehber 

Filozoflar ve Düşündüren Sözleri 

Gastrointestinal Sistem hastalıkları

Biyokimyanın Prensipleri

Temel Tıbbi Biyokimya

Biyokimya

Moleküler ve Hücresel Biyoloji

Renkli Biyokimya Atlası

Spektrofotometri Hakkında Herşey

    Asitler, bazlar ve tamponlar

    İdrar Muayenesi Hakkında Çokşey

    Kalite kontrol-1 

    Kalite kontrol-2 (Levey-Jennings kontrol kartları)

    Kalite kontrol-3 (materyaller)

    Kalite kontrol-4 (hesaplamalar)

    Kalite kontrol-5 (ret olasılıkları)

    Rutin biyokimya laboratuarında hata kaynakları

   Liderlik ve laboratuar yönetimi

   İdrar sedimenti-1

    İdrar sedimenti-2

   TUS Soruları

 

Biyokimyanın temelleri ile ilgili animasyonlar

Glukoz taşınması  

Glikoliz-3

Glikoliz-4

Glikoliz-5

Glikoliz-6

Cori döngüsü-1  

Cori döngüsü-2  

Glukoz-Alanin döngüsü  

Sitrik asit döngüsü-1  

Sitrik asit döngüsü-2  

Sitrik asit döngüsü-3  

Sitrik asit döngüsü-4  

Glikoliz ve sitrik asit döngüsü  

Glikoliz ve glukoneogenez-1  

Glikoliz ve glukoneogenez-2

Pentoz fosfat yolu-1, Calvin döngüsü  

Glukoneogenez-2

Glukoneogenez ve glikojen metabolizması

Kasta glikojen metabolizması

Gliokojen metabolizmasının hormonal kontrolü

Oligosakkarit sentezi

Katabolizma

Lipid taşınması

LDL reseptörleri

Tirozin kinaz sinyal iletim yolu

Ras kaskatı

Fosfoinozitid sinyal iletim yolu

Yağ asidi oksidasyonu

Yağ asidi biyosentezi

Yağ asidi sentezi ve oksidasyonu

Elektron transport zinciri, ATP sentezi-1

Elektron transport zinciri, ATP sentezi-2

Elektron transport zinciri, ATP sentezi-3

Üre döngüsü

IMP sentezi

UMP sentezi

Deoksiribonükleotid sentezi

Pürin sentezinin kontrolü

Pirimidin sentezinin kontrolü

Glikoliz-1  

Biyoloji animasyonları

Metabolizmaya giriş

Metabolik süreçlerin lokalizasyonları

Glikoliz 

Glukoneogenez-1

Sinyal ve iletimi

Yağ asidi metabolizması

Oksidatif fosforilasyon

Pirüvat dehidrogenaz kompleksi

Glikoliz-2

Kolesterol

Replikasyon

Protein sentezi-1

Protein sentezi-2

Protein sentezi-3

Glikoliz-7

Glikoliz-8

Glikoliz-9

Sitrik asit döngüsü-6

Sitrik asit döngüsü-7

Sitrik asit döngüsü-8

 

Modern kimyanın tarihçesi

Organik Kimya

Doğal Bilimler

Friedrich Wöhler

Tıbbi Biyokimya

Biyokimyaya genel bakış

Temel biyokimya

Laboratuar malzemesi

Atom yapısı 

Atom ve orbital 

Periyodik cetvel 

Atomlar ve moleküller 

Atomlar ve moleküller

Kimyasal bağlar

Kimyasal bağlar

İzomerler

Stereoizomerler

Kimyasal maddelerin formülleri

Organik fonksiyonel gruplar

Bileşikler

Büyük moleküller

Atomlar, moleküller, su ve pH

Çözeltiler

Uluslararası birim sistemi

Uluslararası birim sistemi

Gravimetrik ve Volumetrik analiz

Kromatografi

Elektroforez

pH ve ölçülmesi

İyon selektif elektrotlar (ISE)

Organik halojen bileşikleri

Alkoller, dioller ve tiyoller

Alkenler

Alkinler

Alkanlar

Alkoller

Alkoller ve eterler

Aldehit ve ketonlar

Aldehit ve ketonlar

Karboksilik asitler

Karboksilik asit türevi bileşikler

Karboksilik asitler

Alkoller, dioller ve tiyoller

Organik fosfor bileşikleri

Aromatik bileşikler

Aromatik bileşikler

Aromatik bileşikler

Terpenler

Steroidler

Steroidler

 

Aşağıda Sevgili Dostların bana gönderdiklerinden seçtiğim ve isim değişikliği yaparak düzenlediğim bazı sunuların kısa yollarını  bulacaksınız. Sevgili dostlara kendi adıma ve başka yararlanacaklar adına teşekkür ederim. İstediğiniz sunuyu mouse'un sağ tuşu > hedefi farklı kaydet yoluyla bilgisayarınıza indirip izleyebilirsiniz. 

 

          Mutlu SARIKAYA'nın Sunusu: Standart Dışı Amino Asitler

  

          Seda MUHSİR'in Ödevi: ANTİMİKROBİK KATYONİK PEPTİTLER VE UYGULAMA ALANLARI 

 

          Seda MUHSİR'in Ödevi: ANTİMİKROBİK KATYONİK PEPTİTLER VE UYGULAMA ALANLARI

 

       Prof.Dr. M.Ferit GÜRSU'nun Sunusu: Metabolik Sendrom

 

        Sevgili Dostum Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Uzmanı Kadir Okhan AKIN'ın bana gönderdiklerinden seçtiğim ve isim değişikliği yaparak düzenlediğim bazı sunuların kısa yolları: 

        3-Enzimler

        4-Metabolizma

        5-ETZ

        6-Karbohidratlar

        7-Glikoliz

        9-Glukoneogenez

        10-Glikojen

        11-Heksozmonofosfat Yolu

        12-Mono- Disakkarit Metabolizması

        13-Glikoproteinler

        14-Yağ Asitleri

        15-Keton Cisimleri

        16-Plazma Proteinleri ve Kas Biyokimyası

        17-Fosfolipidler

        18-Kolesterol

        19-Aminoasit Metabolizması

        20-Vitaminler

 

        Asistanlarımızın seminer ve çeviri saatlerinde yaptıkları ve paylaşmak üzere bana verdikleri bazı sunuların kısa yolları: 

 

        Dr. Hasan Hüdai GÜRBÜZ'ün çeviri sunusu: Elektrolit Acilleri Ve Pediatrik Kritik Bakımda Akut Renal Yetmezlik

 

Dr. Ece Mine DEMİR'in çeviri sunusu: Sülfasalazin deneysel testiküler torsiyon/detorsiyon sonrası spermatojenik hücrelerde gelişen apoptozu önler.

 

Dr. Ece Mine DEMİR'in seminer sunusu: Apoptoz

 

Dr. Naciye KILIÇARSLAN'ın çeviri sunusu: İdrar Sediment İncelemesi-Otomatize İdrar Analiz Sistemleri ve Manuel Mikroskopinin Karşılaştırılması

 

Dr. Naciye KILIÇARSLAN'ın seminer sunusu: Prenatal Tarama Testleri

 

Dr. Naciye KILIÇARSLAN'ın seminer sunusu: Kompleman Sistemi

 

Dr. Nilüfer GENÇ ŞİMŞEK'in seminer sunusu: Koenzim Q ve Biyokimyasal Fonksiyonları

 

Dr. Mustafa YILMAZ'ın seminer sunusu: Arginin

 

Dr. Mustafa YILMAZ'ın seminer sunusu: Koroner arter hastalıkları ve troponinler

 

Dr. Tülay KAVAK'ın çeviri sunusu: Koroner arter hastalığı ve kardiyovasküler olaylar için riski olan hastalarda sistatin C'nin plazma konsantrasyonları

 

Dr. Tülay KAVAK'ın çeviri sunusu: HDL fraksiyonlarındaki paraoksanaz (PON) aktivitesinin dağılım spektrumu

 

Dr. Ece Mine DEMİR'in seminer sunusu: Gama amino butirik asit (GABA)

 

        Sevgili Dostum Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Murat ÖRMEN'in bana gönderdiklerinden seçtiğim ve isim değişikliği yaparak düzenlediğim bazı sunuların ve web sitesi formatında "idrar sedimenti mikroskobik inceleme atlası"nın kısa yolları: 

 

        İdrar Sedimenti Mikroskobik İnceleme Atlası (Biyolog Mehmet KÖSTEK'in büyük emek ve katkılarıyla...)

 

        Biyokimyaya Giriş-1

        Biyokimyaya Giriş-2

        Biyokimyaya Giriş-3

        Biyomoleküller-1

        Biyomoleküller-2

        Su-1

        Su-2

        Su-3

        Amino Asitler-1

        Amino Asitler-2

        Amino Asitler-3

        Amino Asitler-4

        Amino Asitler-5

        Aminoasitler, Peptitler ve Proteinler-1

        Aminoasitler, Peptitler ve Proteinler-2

        Aminoasitler, Peptitler ve Proteinler-3

        Peptitler ve Proteinler-1

        Peptitler ve Proteinler-2

        Peptitler ve Proteinler-3

        Proteinler-1

        Proteinler-2

        Proteinler-3

        Proteinler-4

        Proteinlerde Yapı ve Fonksiyon-1

        Proteinlerde Yapı ve Fonksiyon-2

        Proteinlerde Yapı ve Fonksiyon-3

        Proteinlerde Yapı ve Fonksiyon-4

        Aminoasit ve Protein Metabolizması-1

        Aminoasit ve Protein Metabolizması-2

        Aminoasit ve Protein Metabolizması-3

        Aminoasit ve Protein Metabolizması-4

        Aminoasit ve Protein Metabolizması-5

        Arginaz

        Enzimler-1

        Enzimler-2

        Enzimler-3

        Enzimler-4

        Enzimler-5

        Enzimler-6

        Enzimler-7

        Enzimler-8

        Kofaktörler

        Metalloenzimler

        Klinik Enzimoloji

        Vitaminler-1

        Vitaminler-2

        Vitaminler-3

        Karbonhidratlar-1

        Karbonhidratlar-2

        Karbonhidratlar-3

        Karbonhidratlar-4

        Karbonhidratlar-5

        Karbonhidrat Metabolizması-1

        Karbonhidrat Metabolizması-2

        Karbonhidrat Metabolizması-3

        Karbonhidrat Metabolizması-4

        Karbonhidrat Metabolizması-5

        Karbonhidrat Metabolizması-6

        Karbonhidrat Metabolizması-7

        Karbonhidrat Metabolizması-8

        Karbonhidrar Metabolizması-9

        Karbonhidrat Metabolizması-10

        Karbonhidrat Metabolizması-11

        Karbonhidrat Metabolizması-12

        Karbonhidrat Metabolizması-13

        Karbonhidrat Metabolizması-14

        Karbonhidrat Metabolizması-15

        Karbonhidrat Metabolizması-16

        Karbonhidrat Metabolizması-17

        Karbonhidrat Metabolizması-18

        Karbonhidrat Metabolizması-19

        Karbonhidrat Metabolizması-20

        Karbonhidrat Metabolizması-21

        Diabetes Mellitus-1

        Diabetes Mellitus-2

        Lipidler-1

        Lipidler-2

        Lipidler-3

        Lipidler-4

        Lipidler-5

        Lipidler-6

        Lipidler-7

        Lipidler-8

        Lipidler-9

        Lipidler-10

        Lipidler-11

        Lipid Metabolizması-1

        Lipid Metabolizması-2

        Lipid Metabolizması-3

        Lipid Metabolizması-4

        Lipid Metabolizması-5

        Lipid Metabolizması-6

        Hücre-1

        Hücre-2

        Hücre-3

        Hücre-4

        Membranlar-1

        Membranlar-2

        Membranlar-3

        Membranlar-4

        Membranlar-5

        Membranlar-6

        Metabolizma-1

        Metabolizma-2

        Metabolizma-3

        Beslenme-1

        Beslenme-2

        Beslenme-3

        Termodinamikler

        Biyoenerjetikler

        Karboksilasyon

        Enerji Metabolizması-1

        Enerji Metabolizması-2

        Enerji Metabolizması-3

        Enerji Metabolizması-4

        Enerji Metabolizması-5

        Fotosentez-1

        Fotosentez-2

        Nükleotidler Ve Nükleik Asitler-1

        Nükleotidler Ve Nükleik Asitler-2

        Nükleotidler Ve Nükleik Asitler-3

        Nükleik Asitler-1

        Nükleik Asitler-2

        Nükleik Asitler-3

        Nükleik Asitler-4

        Nükleik Asitler-5

        Genler

        Nükleotid Metabolizması-1

        Nükleotid Metabolizması-2

        Nükleotid Metabolizması-3

        Nükleotid Metabolizması-4

        Nükleotid Metabolizması-5

        Nükleotid Metabolizması-6

        Nükleotid Metabolizması-7

        Replikasyon-1

        Replikasyon-2

        Replikasyon-3

        Replikasyon-4

        PCR

        Rekombinasyon-1

        Rekombinasyon-2

        Gen İfadesi-1

        Gen İfadesi-2

        Gen İfadesi-3

        Transkripsiyon-1

        Transkripsiyon-2

        Translasyon-1

        Translasyon-2

        Translasyon-3

        Translasyon-4

        Hücre Döngüsü

        Embriyogenez

        Endokrin Sistem-1

        Endokrin Sistem-2

        Endokrin Sistem-3

        Hormonlar-1

        Hormonlar-2

        Hormonlar-3

        Hormonlar-4

        Hormonlar-5

        Nörokimya-1

        Nörokimya-2

        Nörokimya-3

        Sindirim Sistemi-1

        Sindirim Sistemi-2

        Sindirim Sistemi-3

        Sindirim Sistemi-4

        Bilirubin Metabolizması

        Detoksifikasyon

        Asit-Baz Dengesi

        Homeostaz-1

        Homeostaz-2

        Homeostaz-3

        Kan Fizyolojisine Giriş

        Kan Biyokimyası

        Kan Yapımı-1

        Kan Yapımı-2

        Kan Grupları

        Hemogram-1

        Hemogaram-2

        Lökositler

        Trombositler

        Hemostaz-1

        Hemostaz-2

        Hemostaz-3

        Hemostaz-4

        Anemiler-1

        Anemiler-2

        Anemiler-3

        Anemiler-4

        Anemiler-5

        Anemiler-6

        Anemiler-7

        Anemiler-8

        Anemiler-9

        Anemiler-10

        Myeloproliferatif Hastalıklar

        Klinik Biyokimyada Otomasyon Uygulamaları