MUSTAFA ALTINIŞIK

Home Otobiyografim Soyagacim Fotograf albümüm Egitimim Yayin listem Favorilerim Sunularim Kaynaklarim Seçtiklerim Ilgi alanlarim Paylastiklarim Mizah Siir Defterim Baglantilar Iletisim Geri Bildirimler

 

Home
Otobiyografim
Soyagacim
Fotograf albümüm
Egitimim
Yayin listem
Favorilerim
Sunularim
Kaynaklarim
Seçtiklerim
Ilgi alanlarim
Paylastiklarim
Mizah
Siir Defterim
Baglantilar
Iletisim
Geri Bildirimler

7.1 Yayınlar

7.1  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Karadag, F., O. Cıldag., M. Altinisik., L.D. Kozaci., G. Kiter ve C. Altun, “Trace elements as a component of oxidatif stress in COPD” Respirology, 9, 33-37 (2004).

Cildag, O., M. Altinisik., D. Kozaci., F. Karadag., G. Kiter ve C. Altun, “Alterations in Trace Elements and Oxidative Stres in Lung Cancer” Trace Elements and Electrolytes, 21, 23-27 (1/2004).

Karul, A. B., F. Karadag., N. Yensel., M. Altinisik., C. Altun ve O. Cildag, “Should Chronic Obstructive Pulmonary Disease Outpatients be Routinely Evaluated for Trace Elements?” Biological Trace Element Research, 94, 41-47 (2003).

Altınışık, M., M. Balkaya, F. Kargın, H. Çeler ve C. Uysal, “Effects of Alcohol, Passive Smoking and Alcohol Plus Passive Smoking on Some Serum Biochemical Variables in Mice Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 26, 369-377 (2002).

7.2  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Karul, A. B., F. Karadag., M. Altinisik., C. Altun ve O. Cildag, “Serum lipids in chronic obstructive pulmonary disease” Türk Biyokimya Dergisi, 13. Balkan Biochemical Biophisical Days&Meeting on Metabolic Disorders’ Programme&Abstracts, 28 (3), 195, Kuşadası, Turkey, 12-15 October 2003.

Karul, A. B., F. Karadag., N. Yensel., M. Altinisik., C. Altun ve O. Cildag, “Should Chronic Obstructive Pulmonary Disease Outpatients be Routinely Evaluated for Trace Elements?” Abstracts of the 28th Meeting of The Federation of European Biochemical Societies, EJB The FEBS Journal, 7, Istanbul, Turkey, 20-25 October 2002.

Uçan, E.S., G. Altınışık, O. Akpınar ve M. Altınışık, “Look of Physicians of Aegean Region to Tuberculosis Fight in Turkey where Tuberculosis is Endemic ERS Annual Congress, Barcelona, Spain, Volume 8, Supplement 19, 327s/(1662), Official Journal of the European Respiratory Society, Copenhagen, 1995.

Dönmez, A., G. Keser, F. Öksel, H. Koçanoğulları, T.Tanyalçın, M. Altınışık, F. Kutay ve E. Doğanavşargil, “Significance of skin and urine hydroxyproline levels in patients with secondary Raynaud’s phenomenon XIIIth European Congress of Rheumatology, Amsterdam, The Netherlands, Vol 24, Supplement No.3, 171/(C96), The Official EULAR Journal for Education and Information, Amsterdam, 1995.

Altınışık, M., T. Tanyalçın, F. Kutay ve N. Eğilmez,Effects of Some Chemical Agents on The Tissue Hydroxyproline Contents Eurolab 93 10th IFCC European Congress of Clinical Chemistry 12th SFBC National Meeting, Nice, Vol. 51/No 3-4-5-1993, 486/(393), de Annales Biologie Clinique, Nice, 1993.

Pöğün,Ş., L.Kanıt,  S.Demirgören, F.Kutay, B.Okur, H.Özkan, H.Semerci ve M.Altınışık, “Sexually dimorphic effects of dexamethasone on active avoidance learning and central muscarinic acetylcholine receptors in rats.”. Society for Neuroscience 22nd Annual Meeting, Anaheim, California, USA. 652.1, 1992.

7.3  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.4  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Erpek, S., Ç. Dereboy ve M. Altınışık, “Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Elemanları ve Öğrencilerinin Uygulanan Tıp Eğitimine İlişkin GörüşleriAdnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3 (3), 13-20 (2002).

Gürel, G., A. Büyüköztürk Karul, M. Altınışık ve M. Gürel, “Profesyonel olmayan genç sporcularda eritrosit osmotik frajilite değişiklikleri”, Spor Hekimliği Dergisi, 36, 27-33 (2001).

Uçan, E.S., G. Altınışık, O. Akpınar ve M. Altınışık, “Tüberkülozun Endemik Olduğu Türkiye’de Ege Bölgesi Hekimlerinin Tüberküloz Savaşına Bakışları”, Solunum, 20, 177-184 (1996).

Altınışık, M., T. Tanyalçın, F. Kutay ve N. Eğilmez, “Hydroxyproline content in liver of rats fed dietary supplements of fish oil”, Turkish journal of Medical Sciences, 23, 27-29 (1995).

Altınışık, M., T. Tanyalçın, F. Kutay ve N. Eğilmez, “The effects of some chemical agents on liver hydroxyproline contents”, Turkish journal of Medical Sciences, 22, 77-79 (1994).

Altınışık, M., F. Kutay ve S. Erlaçin, “Kanda siyanür ve tiyosiyanat düzeylerinin saptanması”, Ege Tıp Dergisi, 31 (3), 407-409 (1992).  

Altınışık, M., A. Karul ve F. Dereboy “Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1. Sınıf Koordinatörlük Çalışmaları”, Tıp Eğitimi Dünyası, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayım Organı, Yıl 2003 Sayı 10 Ocak 2003.

Altınışık, M. “Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2000-2001 eğitim-öğretim yılı 1. ve 2. sınıflarda probleme dayalı öğrenim oturumları”, Tıp Eğitimi Dünyası, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayım Organı, Yıl 2002 Sayı 6 Ocak 2002.

Altınışık, M. ve A. Karul “Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf eğitim-öğretim programı ve öğrenci etkinliklerinin değerlendirilmesi”, Tıp Eğitimi Dünyası, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayım Organı, Yıl 2002 Sayı 6 Ocak 2002.

Altınışık, M., A. Karul, Ç. Yenisey ve L.D. Kozacı “Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinde mezuniyet öncesi biyokimya eğitimi”, Tıp Eğitimi Dünyası, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayım Organı, Yıl 2002 Sayı 6 Ocak 2002.

Altınışık, M. “Beceri eğitimi rehberleri”, Tıp Eğitimi Dünyası, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayım Organı, Yıl 2001 Sayı 5 Ekim 2001.  

7.5  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Kılıçarslan, N., M.Altınışık, A.Karul, LD.Kozacı, M.Serter ve Ç.Yenisey, “Klinik Biyokimya laboratuarında Çalışılan Glikozile Hemoglobin ve Glukoz Analitleri İçin İnternal Kalite Kontrol ve Korelasyon Çalışması” Türk Klinik Biyokimya Derneği IX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Antalya, 23-26 Nisan 2009.

 

Yılmaz, M., M.Altınışık, M.Polatlı, N.Demirtaş, C.Gökbulut ve O.Çildağ, “Astım ve Obezite Serum Nitrit/Nitrat Düzeyinde Düşme İle İlişkili” Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, Antalya, 8-12 Nisan 2009.

S.Karakaş, A.Karul, M.Altınışık, M.Türkmen ve DK.Aslan, “Yenidoğanlarda ekstremite uzunlukları ve kort kanındakileptin, IGF-1 ile ilşikisi” III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara, 27-28 Ekim 2008.

Gürbüz, HH., N.Kılıçarslan, EM.Demir, N.Genç Şimşek, T.Kavak, M.Altınışık ve A.Karul, “Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuarında Analiz Edilen Tiroid Paneli Analitlerinin Referans Aralıkları” Türk Klinik Biyokimya Derneği VIII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Bodrum, 8-11 Mayıs 2008.

 

Kılıçarslan, N., HH.Gürbüz, EM.Demir, N.Genç Şimşek, T.Kavak, M.Altınışık ve A.Karul, “Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuarında Analiz Edilen Karaciğer ve Lipid Paneli Analitlerinin Referans Aralıkları” Türk Klinik Biyokimya Derneği VIII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Bodrum, 8-11 Mayıs 2008.

 

Karakaş, S., M.Türkmen, A.Karul, M.Altınışık, K.Temoçin ve A.Çalık Tanınmış, “Yenidoğanlarda Kraniyofasiyal Ölçümler” 16.ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, 9-12 Nisan 2008.

Karakaş, S., A.Karul, M.Altınışık, M.Türkmen, K.Temoçin ve R.Öztürk, “Anthropometric meassurements and serum leptin concentration in cord blood of newborns” Uluslararası Katılımlı XI.ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ, Denizli, 26-29 Ekim 2007.

Yılmaz. M., M.Altınışık, M.Polatlı, N.Demirtaş, C.Gökbulut ve O.Çildağ, “Astımlı Yetişkin Hastalarda Solunum Fonksiyon Testleri ile Serum Leptin ve Plazma Nitrik Oksit Düzeyleri Arasındaki İlişki” VII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Antalya, Nisan 2007.

Altınışık, M., A. Karul, S. Temoçin, P. Okyay, “Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinde Öğrencilerin Probleme Dayalı Öğrenim Etkinliklerindeki Başarısı IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Adana, 2-5 Mayıs 2006, Özet kitabı, 149, 2006.

Aydın, N., M. Altınışık, A. Aydoğdu, E. Dikicioğlu, O. Başak, T. Şentürk, Hİ. Durak, “Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimini Değerlendirmeye Yönelik Anket Çalışması IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Adana, 2-5 Mayıs 2006, Özet kitabı, 89, 2006.

Kaya, Y., A.B.Karul, M.Yılmaz, Ş.Boylu, S.M.Özbaş, P.Tunçyürek ve M.Altınışık, “Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde Ameliyathane Hemşireleri ile Servis Hemşirelerinin İdrar İyot Düzeylerinin Karşılaştırılması” 19.Ulusal Biyokimya Kongresi, Antalya, Nisan 2005,

Köse, H., S.Temoçin ve M.Altınışık, “Leptin reseptors” 4th National congress of neuroscience, Mersin, Turkey, March 29- April 2, 2005.

O.Başak, N.Aydın, E.Dikicioğlu Çetin, F.Gürsoy ve M.Altınışık, “Tıp Eğitimimizi Değerlendiriyoruz: Nasıl Yaptık?” III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 2004.

Yılmaz, M., Ö. Dağcı, T.Kavak, M. Serter, M. Altınışık, A. Karul, L.Didem Kozacı ve Ç. Yenisey, “Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarında Sık Yapılan Analizlerin Tekrarlanabilirliği IV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Program ve Özet Kitabı, 134, Marmaris, 2004.

Ceyhan, C., T. Tekten, A.Onbaşılı, A. Karul, M. Altınışık ve M. Yılmaz, “Akut Miyokard İnfarktüslü Olgularda Primer Perkutan Translüminal Koroner Anjioplasti Sonrası Tirofiban İnfüzyonunun Serum CRP, VCAM ve ICAM Düzeylerine Etkisi IV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Program ve Özet Kitabı, 112, Marmaris, 2004.

Yılmaz, M., C. Ceyhan, T. Tekten, A.Onbaşılı, A. Karul ve M. Altınışık, “Akut Miyokard İnfarktüslü Olgularda Primer Perkutan Translüminal Koroner Anjioplasti Sonrası Tirofiban İnfüzyonunun Serum MDA ve Total Sialik Asid Düzeylerine Etkisi IV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Program ve Özet Kitabı, 111, Marmaris, 2004.

Nebioğlu, E., G. İnan, M. Altınışık, ve A. Karul, “Bronşial Astımlı Çocuklarda Atak ve Remisyon Dönemlerinde Serum Bakır ve Çinko Düzeyleri III. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Program ve Özet Kitabı, 91, İzmir, 2003.

Karul, A., M. Eskin, M. Altınışık, ve G. Topuzoğlu, “Lise Öğretmenlerindeki Yaşam Stresinin  Serum MDA, Demir, Magnezyum ve Lipid Düzeylerine Etkisi III. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Program ve Özet Kitabı, 59, İzmir, 2003.

Karul, A., M. Altınışık, G. Gürel, A. Güreş, ve Ç. Altun, “Atletlerde Egzersiz Öncesi Ve Sonrası Oksidatif Stres Değişiklikleri ve Performansla İlişkisi III. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Program ve Özet Kitabı, 59, İzmir, 2003.

Çildağ, O., F. Karadağ, M. Altınışık, D. Kozacı, G.Kıter ve Ç. Altun,Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Oksidan Stres, İz Elementler ve Solunum Fonksiyonları ile İlişkisiToraks Derneği 5. Yıllık Kongresi Bildiri Özetleri, Toraks Dergisi, Cilt 3, Ek 1, 112, Antalya, 2002.

Çildağ, O., M. Altınışık, L.D. Kozacı, G.Kıter, F. Karadağ, Ç. Altun ve M. Çam, “Akciğer Kanserli Hastalarda İz Element Değişiklikleri ve Oksidatif Stres II. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 115, Kuşadası, 2001.

Çildağ, O., M. Altınışık, L.D. Kozacı, G.Kıter, F. Karadağ, Ç. Altun ve M. Çam, “Stabil KOAH’lı Hastalarda İz Element Değişiklikleri ve Oksidatif Stres II. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 114, Kuşadası, 2001.

Altınışık, M., A. Karul, Ç. Yenisey ve L.D. Kozacı, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinde Mezuniyet Öncesi Biyokimya EğitimiSempozyum İkibinli Yıllarda Biyokimya Eğitimi-II Sorunları ve Çözümleri, Özetler, 84, İzmir, 2001.

Altınışık, M., A. Karul, Ç. Yenisey ve L.D. Kozacı, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinde Mezuniyet Öncesi Eğitim Biyokimya Müfredatının Analizi Sempozyum İkibinli Yıllarda Biyokimya Eğitimi-II Sorunları ve Çözümleri, Özetler, 79, İzmir, 2001.

Erpek, S., Ç. Dereboy ve M. Altınışık, “Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Tıp Eğitimi Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşleri”, II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 167, İzmir, 2001.

Altınışık, M., A. Karul, F. Dereboy ve M. Gürel, “Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Eğitim-Öğretim Programı ve Öğrenci Etkinliklerinin Değerlendirilmesi”, II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 156, İzmir, 2001.

Altınışık, M., A. Karul, A. Gürel ve F. Dereboy, “Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıfta Ders Kurulu Sonu Geri Bildirimleri”, II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 155, İzmir, 2001.

Altınışık, M., “Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinde Probleme Dayalı Öğrenme Oturumları”, II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 19, İzmir, 2001.

Gürel, G., A.B. Karul, A. Güreş ve M. Altınışık, “Submaksimal Egzersiz Öncesi ve Sonrasında Osmotik Frajilite ve Bazı Hematolojik Değerlerin Değişimi”, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Spor Bilimleri Derneği Kongresi, Bildiri Özetleri, 266, Ankara, 2000.

Altınışık, M., L.D. Kozacı, A. Karul, M. Serter, Ç. Altun ve F. Küçüker, “İnsektisitlere Kronik Maruziyetin Serum Kolinesteraz Düzeyi ile İzlenmesi”, 1. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Program ve Özet Kitabı, 129, Kuşadası, 2000.

Gürel, G., A.B. Karul, M. Altınışık ve M. Gürel, “Profesyonel Olmayan Genç Sporcularda Eritrosit Ozmotik Frajilitesi, Hemoglobin, Hematokrit ve Eritrosit İndeksleri ”, Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği II. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, 139, Eskişehir, 1999.

Uçan, E.S., G. Altınışık, O. Akpınar ve M. Altınışık, “Tüberkülozun Endemik Olduğu Türkiye’de Ege Bölgesi Hekimlerinin Tüberküloz Savaşına Bakışları”, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) XXIII. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, S 52, İstanbul, 1995.

Kocabıyık, N. ve M. Altınışık, “İzmir'de Trafik Polislerinde Egsoz Kurşununa Bağlı Maruziyetin Anemi ve Nefropati Yönünden Araştırılması”, IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Özet Kitabı, 502-504, Didim, 1994.

Erdinç, T., Ç. İşleyen, A.S. Elmacı, S. Selamoğlu, M. Altınışık, S. Şemin ve F. Durusoy, “Egzersiz Alışkanlığının Yaşlılarda Fizyolojik Parametrelere Etkileri”, IV. Milli Spor Hekimliği Kongresi, Bildiri Özetleri, 23, İzmir, 1993.

Altınışık, M., T. Tanyalçın, F. Kutay ve N. Eğilmez “Karaciğer hidroksiprolin içeriğine CCl4, vitamin E ve balık yağının etkisi”, Türk Biyokimya Derneği 11. Ulusal Biyokimya Kongresi, Biyokimya Dergisi Özel Sayı, Cilt XVII B-85, Kemer, Antalya, 1992.

Altınışık, M., F. Kutay, O. Algan ve S. Erlaçin “Sıçan karaciğer, kas ve kemik dokularının hidroksiprolin, kalsiyum ve fosfor içeriği”, Türk Biyokimya Derneği 10. Ulusal Biyokimya Kongresi, Biyokimya Dergisi Özel Sayı, Cilt XVI (2) 143, İzmir, 1991.

7.6  Diğer yayınlar

Altınışık, M. “Sıçan ve Fare Dokularının Hidroksiprolin İçeriği; Bazı Etkenlerle Değişiminin İncelenmesi”, Tıpta Uzmanlık Tezi, Yıl 1992